Bài giảng của ĐGM Giuse Nguyễn Tấn Tước trong thánh lễ Khai giảng Khóa Thần học hè (2019)

Danh sách videos
;