Chúa nhật XXIII Thường Niên B: Bài Ðọc II: Gc 2, 1-5

Danh sách videos
;