Trực tuyến: Thánh lễ Tạ ơn mừng Ngân Khánh Lm. Giacôbê Nguyễn Văn Thơm, OMI

Danh sách videos
;