3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Tư tuần 2 TN (Mc 2, 23-28)

Danh sách videos
;