3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Chúa Nhật tuần 5 Phục Sinh (Ga 13, 31-33a.34-35)

Danh sách videos
;