3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Năm tuần 33 Thường Niên (Lc 19, 41-44)

Danh sách videos
;