3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Sáu tuần 24 Thường Niên (Lc 8, 1-3)

Danh sách videos
;