Thánh lễ tạ ơn Kỷ niệm 01 năm Cung Hiến Thánh đường Giáo xứ Đông Quang 2019

Danh sách videos
;