Thánh lễ ĐTC Phanxicô cử hành bế mạc Thượng HĐGM thế giới thứ 15

Danh sách videos
;