Đức Cha Phêrô giảng lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh tại Chủng Viện Thánh Gioan 23 

Danh sách videos
;